Program on Central Asia and the Caucasus

«Central Eurasian Studies World Wide»

Program on Central Asia and the Caucasus

Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University
 

About CESWW

Resources

Email Lists

Site Info

Contact

Go to: Main Dissertation Page | Other Subject Headings | Author Index | Institution Index | Keyword Index | Questionnaire |
| Go to «Central Eurasian Studies World Wide» Front Page |
| Sponsored by the Harvard Program on Central Asia and the Caucasus |

Dissertations in Central Eurasian Studies
Archaeology

Artiukhova, Ol'ga Anatol'evna

Title: Must'e tsentral'nogo i iuzhnogo Kazakhstana
Date: 1992
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Kazakhskii gos. universitet
Department:
Country: Kazakstan
Keywords: Paleolithic, Mousterian Period, Kazakstan, Stone Tools
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii Ministerstvo nauk i Akademii nauk Respubliki Kazakstan
Address: 480100 Almaty \ pr. Dostyk, 44 \ Kazakstan

Baratov, Sergey Ravshanovich

Title: Kul'tura skotovodov severnoi Fergany v drevnosti i rannem srednevekov'e (po materialam kurumov i mugkhona)
Date: 1991
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Akademiia nauk Respubliki Uzbekistan, Institut arkheologii
Department: Otdel arkheologii Turana
Country: Uzbekistan
Keywords: Nomads, Ferghana Valley, Nomad-Agriculturalists of Central Asia, Religion, Bronze Age, Early Iron Age, Antiquity, Relations
Bibl. Info.: 1. K voprosu rekonstrukzii kosmogonicheskikh i religioznykh predstavleniy sakov Fergany. Priesthood and Shamanism in the scythian period. The materials of international conferenze. "Scythica-Siberica" Projekt. St.-Petersburg - 1996. P. 145 - 148; 2. Bronzezeitliche Grabstaetten aus der Nekropole Dzarkutan 4C Sued-Uzbekistan). "Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan". Band 29, Dietrich Reimer Verlag - Berlin. 1997. P. 65 - 120; 3. K voprosu ob efalitakh Fergany. IMKU 28. Samarkand - 1997. P. 94 - 97.
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii AN Respubliki Uzbekistan \ Otdel arkheologii Turana
Address: 703051 Samarkand \ ul. akad. Abdullaeva, 3 \ Uzbekistan
Phone: [998](66)32-15-13
E-mail: baratov(a)haoma.silk.org

Baratova, Larisa Sergeevna

Title: Drevnetiurkskie monety Srednei Azii VI-X vv. (tipologiia, ikonografiia, istoricheskaia interpretatsiia)
Date: 1995
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Tashkentskii gos. universitet
Department: Istoricheskii fakul'tet, Kafedra arkheologii Srednei Azii
Country: Uzbekistan
Keywords: Antiquity, Early Medieval Period, Soghdiana, Chach, Ferghana Valley, Coins, Ancient Turks, Economic History, Political History
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii AN Respubliki Uzbekistan \ Otdel arkheologii Maveranakhra
Address: 703051 Samarkand \ ul. akad. Abdullaeva, 3; home: 700005 Tashkent \ ul. Narkhodzhaeva, 166, kv. 88 \ Uzbekistan
Phone: [998](66)32-15-13, [998](71)191-72-74, Fax: (71)191-72-74
E-mail: baratov(a)haoma.silk.org, larissa.baratowa(a)uni-tuebingen.de

Beliaeva, Elena Vladimirovna

Title: Nizhnepaleoliticheskie pamiatniki basseina r. Gubs (Prikuban'e)
Date: 1994
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Rossiiskaia Akademiia Nauk, Institut istorii material'noi kul'tury, Sankt-Peterburg
Department:
Country: Russian Federation
Keywords: Lower Paleolithic, Kuban Region, Stone Tools
Contact Information:
Institution: Institut istorii material'noi kul'tury Rossiiskoi AN \ Otdel paleolita
Address: 191186 Sankt-Peterburg \ Dvortsovaia naberezhnaia, 18 \ Russian Federation
Phone: [7](812)312-14-84

Jurakulov, Mavlon Jurakulovich

Title: Kamennyi vek basseina Zaravshana
Date: 1992
Name of Degree: Doktor istoricheskikh nauk
Institution: Samarkandskii gos. universitet
Department:
Country: Uzbekistan
Keywords: Paleolithic, Uzbekistan, Zaravshan Basin
Contact Information:
Institution: Samarkandskii gos. universitet \ Kafedra arkheologii
Address: 703004 Samarkand \ ul. L'va Tolstogo, 26 \ Uzbekistan
Phone: [998](66)35-64-56

Mavlanov, Uktam Makhmasobirovich

Title: Torgovye i kul'turnye sviazi Kashkardar'inskogo oazisa v XVII-XIX vv.
Date: 1995
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Tashkentskii gos. universitet
Department: Istoricheskii fakul'tet
Country: Uzbekistan
Keywords: Trade, Cultural Relations, Qashqa-Darya Oasis, Uzbekistan, Uzbeks
Contact Information:
Institution: Tashkentskii gos. universitet \ Istoricheskii fakul'tet \ Kafedra arkheologii etnologii
Address: 700095 Tashkent \ ul. Navoi, 11 \ Uzbekistan
Phone: [998](712)44-36-65

Mirbabaev, Abdullo Kendzhaevich

Title: Dakhmaki Kurkata i problemy Zoroastriiskoi ideologii v severnoi Srednei Azii
Date: 1995
Name of Degree: Doktor istoricheskikh nauk
Institution: Tadzhikiskii gos. natsional'nyi universitet
Department:
Country: Tajikistan
Keywords: Zoroastrianism, Ustrushana, Khujand, Religion
Contact Information:
Institution: Institut istorii, arkheologii i etnografii AN Respubliki Tadzhikistan \ Otdel istorii kul'tury
Address: 734025 Dushanbe \ pr. Rudaki, 33 \ Tajikistan
Phone: [992](372)22-37-42, 27-45-61

Nedashkovsky, Leonard Fyodorovich

Title: Zolotoordinskii gorod Ukek i ego okruga [The Golden Horde city Ukek and its regions]
Date: 1998
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Rossiiskaia Akademiia Nauk, Institut arkheologii [Russian Academy of Sciences, Institute of Archaeology]
Department: Otdel slaviano-russkoi arkheologii; Kafedra arkheologii i etnologii Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta (Dept. of Slav-Russian Archaeology of Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Dept. of Archaeology and Ethnology of Kazan State University)
Country: Russian Federation
Keywords: Archaeology, History, Numismatics, Golden Horde, Medieval Period, Volga Region
Bibl. Info.: total 337 pp., 70 pp. of bibl., 35 illustrations, 7 tables
Contact Information:
Institution: Archaeological Museum, History Department, Kazan State University
Address: Kremlyovskaya Street, 18, Kazan, 420008 \ Russian Federation
Phone: [7](8432)51-54-55
E-mail: leonard.nedashkovsky(a)ksu.ru

Peregudova, Svetlana Iakovlevna

Title: Istoriia razvitiia gradostroitel'stva i arkhitektury Chuiskoi doliny v srednie veka, VI-XII vv.
Date: 1991
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Frunzenskii politekhnicheskii institut
Department:
Country: Kyrgyz Republic
Keywords: Antiquity, Medieval Period, Kyrgyzstan, Chu Valley, Urbanization, Architecture, Soghdians, Turks
Contact Information:
Institution: Institut istorii NAN Kyrgyzskoi Respubliki \ Otdel arkheologii i etnografii
Address: 720071 Bishkek \ pr. Chui, 265-a \ Kyrgyz Republic
Phone: [996](312)25-19-75

Raimkulov, Abdusabir Agzamovich

Title: Kul'tura sel'skikh poselenii Nakhsheba (sovremennyi Karshinskii oazis) v épokhu rannego srednevekov'e
Date: 1992
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Tashkentskii gos. universitet
Department:
Country: Uzbekistan
Keywords: Soghdiana, Qashqa-Darya Province, Nestorian Christianity, Ceramics, Settlements, Urbanization
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii AN Respubliki Uzbekistan
Address: 703051 Samarkand \ ul. akad. Abdullaeva, 3 \ Uzbekistan
Phone: [7](3662)35-55-13

Rozwadowski, Andrzej

Title: Kontekst interpretacyjny mitologii indoirañskiej w analizie sztuki naskalnej Azji Srodkowej [The interpretative context of the Indo-Iranian mythology in the analysis of Central Asian rock art]
Date: 1999
Name of Degree: Doktor
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University]
Department: Instytut Prahistorii [Institute of Prehistory]
Country: Poland
Keywords: Rock Art, Petroglyphs, Central Asia, Indo-Iranians, Mythology, Shamanism
Bibl. Info.: 259 pp. with 107 black and white drawings of petroglyphs,maps, 23 pp. of biblio. + 39 colour photographs
Contact Information:
Institution: Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu [Oriental Institute, Adam Mickiewicz University of Poznan]
Address: 28 Czerwca 1956, No 198 \ 61-486 Poznañ \ Poland
Phone: Tel./Fax: [48](61)831-11-13
E-mail: rozw(a)main.amu.edu.pl

Shpeneva, Liudmila Iur'evna

Title: Denezhnoe obrashchenie Fergany i Shasha v epokhu Temuridov (mednye monety XV-nachala XVI vv.)
Date: 1997
Name of Degree: Doktor filosofskikh nauk
Institution: Samarkandskii gos. universitet
Department:
Country: Uzbekistan
Keywords: Maverannahr, Timurid Dynasty, Shaybanids, Janids, Coins, Medieval Period
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii AN Respubliki Uzbekistan \ Otdel arkheologii Maverannakhra
Address: 703051 Samarkand \ ul. akad. Abdullaeva, 3 \ Uzbekistan
Phone: [998](66)35-15-13, 31-06-94

Soyonov, Vasili Ivanovich

Title: Pogrebal'nyi obriad naseleniia Gornogo Altaia v Gunno-Sarmatskuiu epokhu
Date: 1997
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Gorno-Altaiskii gos. universitet
Department:
Country: Russian Federation
Keywords: Hun-Sarmatian Period, Altay Mountain Region, Burial Customs
Contact Information:
Institution: Gorno-Altaiskii gos. universitet \ Kafedra archeologii
Address: Respublika Altai \ 649000 Gorno-Altaisk \ ul. A. Lenkina, 1 \ Russian Federation
Phone: [7](38822)2-53-77
E-mail: root(a)gasu.gorny.ru

Taleev, Dokei Abdikerimovich

Title: Srednevekovye arkheologicheskie pamiatniki Kelesskoi doliny, VI-XVIII vv.
Date: 1991
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Kazakhskii gos. universitet
Department:
Country: Kazakstan
Keywords: Medieval Period, Kazakstan, Keles Valley, Urbanization, Urban Culture
Contact Information:
Institution: Institut arkheologii Ministerstvo nauk i Akademii nauk Respubliki Kazakstan
Address: 480100 Almaty \ pr. Dostyk, 44 \ Kazakstan
Phone: [7](3272)61-86-32

Yakubov, Bahtiyor Sultannazirovich

Title: Shakhrisabskoe i Kitabskoe bekstva vo vtoroi polovine XVIII - 60-kh gg. XIX v.
Date: 1997
Name of Degree: Kandidat istoricheskikh nauk
Institution: Tashkentskii gos. universitet
Department:
Country: Uzbekistan
Keywords: Medieval Period, Soghdiana, Uzbeks, Shahrisiabz, Kitab, Political Organization
Contact Information:
Institution: Tashkentskii gos. universitet \ Istoricheskii fakul'tet \ Kafedra etnologii i arkheologii
Address: 700095 Tashkent \ ul. Navoi \ Uzbekistan
Phone: [998](712)44-36-65

 

«Central Eurasian Studies World Wide» is a project of the
Program on Central Asia and the Caucasus
Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University